6. KRONİK TOTAL OKLÜZYON TOPLANTISI (2014) SUNUMLARI

Emre Aksakal

Ersan Tatlı

Lale Tokgözoğlu

Mehmet Ali Kobat

Necati Dağlı

Şeref Ulucan

Tevfik Gürmen

Ünal Öztürk