DERNEĞİN AMACI

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Madde 2-Kronik Total Oklüzyon Klübü Derneği(Bundan sonra “Dernek” olarak ifade edilecektir), Tam Tıkalı Kalp Damarlarının(KTO) tedavisi ile ilgilenen hekim ve diğer sağlık personelleri arasındaki bilimsel, eğitim, yardımlaşma ve insani işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak; bu alanlarda ortak işbirliği imkanları geliştirmek, ve kalp damar sağlığı kapsamında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara maddi ve bilimsel destek vermek, ülkemizde ve dünyada KTO girişimsel tedavilerinin en üst bilimsel düzeyde yapılabilmesini sağlamak, KTO tedavisi ile ilgili teknikleri tanıtmak, KTO girişimlerini sevdirmek, tüm dünyada insan sağlığına hizmet etmek ve insanların erken ölümlerini ve sakat kalmalarını önlemek için çalışmak amaçları ile kurulmuştur.