İLETİŞİM
Bilimsel Sekreterya

Dr. İ. Doğu Kılıç
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.
E - posta: [email protected]