KURULLAR

Başkan
Dr. Ömer Göktekin

Başkan Yardımcısı
Dr. Nihat Kalay

Sayman
Dr. Şevket Görgülü

Sekreter
Dr. İ. Doğu Kılıç

Üyeler
Dr. Hakkı Şimşek
Dr. Nazif Aygül