3. KRONİK TOTAL OKLÜZYON TOPLANTISI (2011) SUNUMLARI

Açılış Konuşması - Prof. Dr. Tevfik Gürmen

KTO' da İlaç Salınımlı Stentler - Prof. Dr. Deniz Kumbasar

Kronik Total Oklüzyon Neden Revaskülarize Edelim?- Prof. Dr. Vedat Aytekin

Olgu Sunumu - Prof. Dr. Vedat Aytekin

Balon ve Yardımcı Materyaller - Prof. Dr. Ömer Göktekin

CTO Olgu Sunumu - Prof. Dr. Ömer Göktekin

KTO komplikasyonlar KTO' yune zaman sonlandıralım ? - Prof. Dr. Cevat Kırma