2. KRONİK TOTAL OKLÜZYON TOPLANTISI (2009) SUNUMLARI

Açılış Konuşması - Prof. Dr. Tevfik Gürmen

KTO: Tanım, Anatomi, Patofizyoloji - Prof. Dr. Deniz Kumbasar

Kronik Total Oklüzyonda ÇKBT ve IVUS - Prof. Dr.Muzaffer Değertekin

CTO Antegrade Technique - Prof. Dr. Nicolaus Reifart

Kronik Total Oklüzyon:Neden Revaskülarize Edelim? - Doç.Dr. Oğuz Yavuzgil

Case 1 Summary in Turkish CTO Meeting - Etsuo Tsuchikane, MD, PhD

Case 2 Summary in Turkish CTO Meeting - Etsuo Tsuchikane, MD, PhD