İLETİŞİM
Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. Mustafa Kürşat Tigen
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.
E-posta: mktigen@yahoo.com