DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Kronik Total Oklüzyon Kulübü olarak 2009 yılından beri yaptığımız yıllık toplantıların sekizincisini 10-11 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul, CVK Park Bosphorus Hotel’de gerçekleştireceğiz. Tüm gün canlı yayın yapılacak toplantıda KTO konusunda en önde gelen operatörler bizimle birlikte olacaklardır.

Girişimsel kardiyolojinin özel bir alanı olanı olan KTO girişimlerinde, kompleks koroner girişim deneyiminin yanında, KTO girişim teknikleri ve özel malzemeler hakkında kapsamlı bilgiye gerek vardır. Ayrıca, her yıl gelişen ve değişen teknik ve malzemelerle ilgili güncellemenin önemi yadsınamaz. Bu amaçla, KTO kulübü olarak düzenli şekilde yaptığımız toplantıların her yıl artan bir katılım ve ilgiyle izlenmesi bizleri cesaretlendirmektedir. Bu yılki toplantımızın ülkemizde sıklığı gittikçe artan KTO girişimlerindeki disiplinin gelişmesine önemli katkıda bulunacağı inancındayız.

Bu yıl da toplantımızda canlı uygulamalar, kısa eğitsel sunumlar ve ülkemizden olgu sunumları yer alacaktır. Temel ve kompleks girişim teknikleri, komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi deneyimli operatörlerin bulunduğu bir ortamda sizlerle birlikte tartışılacaktır. Sizlerin de katkısıyla verimli bir toplantı geçirmeyi dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ömer Göktekin
KTO Kulübü Başkanı